Dewitt Academia 1940 Chrono or blanc Full Set 50 exemplaires